Sveriges
It-driftnätverk

Sveriges
It-driftnätverk

”För att adressera bristen på it-kompetens och stärka Sveriges konkurrenskraft. Nätverkets mål är att öka kompetensen och locka fler till branschen”.

Flera svenska företag och myndigheter har startat ’Sveriges it-driftnätverk’ för att adressera bristen på it-kompetens och stärka landets konkurrenskraft. Nätverkets mål är att öka kompetensen och locka fler till branschen.

Flera svenska företag och myndigheter har startat ’Sveriges it-driftnätverk’ för att adressera bristen på it-kompetens och stärka landets konkurrenskraft. Nätverkets mål är att öka kompetensen och locka fler till branschen.